Davul Zurna Fiyatları

Davul Zurna Çalınacak Olan Program
1 Davul 1 Zurna Fiyatları 2 Davul 1 Zurna Fiyatları 3 Davul 1 Zurna Fiyatları 2 Davul 2 Zurna Fiyatları 1 Davul 1 Zurna 2 Köçek Fiyatları 2 Davul 1 Zurna 2 Köçek Fiyatları 2 Davul 1 Zurna 2 Köçek Kemane Fiyatları
Gelin Çıkarma 200 TL 300 TL 400 TL 600 TL 600 TL 750 TL 900 TL
Kız Alma 200 TL 300 TL 400 TL 600 TL 600 TL 750 TL 900 TL
Damat Çıkarma 200 TL 300 TL 400 TL 600 TL 600 TL 750 TL 900 TL
Gelin Karşılama 200 TL 300 TL 400 TL 600 TL 600 TL 750 TL 900 TL
Düğünde Çalma 300 TL 400 TL 500 TL 500 TL 750 TL 900 TL 1.000 TL
Kına Gecesi 300 TL 400 TL 500 TL 500 TL 750 TL 900 TL 1.000 TL
Asker Eğlencesi 250 TL 350 TL 500 TL 700 TL 600 TL 750 TL 900 TL
Okul Mezuniyeti 200 TL 300 TL 400 TL 600 TL 600 TL 750 TL 900 TL
Bahar Şenlikleri 200 TL 300 TL 400 TL 600 TL 600 TL 750 TL 900 TL
Mekan Açılışları 300 TL 400 TL 500 TL 500 TL 600 TL 750 TL 900 TL
Gelin Alma ve Salon 400 TL 600 TL 800 TL 800 TL 900 TL 1.000 TL 1.200 TL
Piknik 500 TL 700 TL 800 TL 800 TL 1.200 TL 1.300 TL 1.500 TL
Miting 300 TL 400 TL 500 TL 500 TL 750 TL 900 TL 1.000 TL
Doğum Günü 200 TL 300 TL 400 TL 600 TL 600 TL 750 TL 900 TL
Saatlik Davul Zurna Fiyatları
Yarım Saat 200 TL 300 TL 400 TL 600 TL 600 TL 750 TL 900 TL
Bir Saat 200 TL 300 TL 400 TL 600 TL 600 TL 750 TL 900 TL
2 Saatlik 200 TL 300 TL 400 TL 600 TL 600 TL 750 TL 900 TL